Polityka Ochrony Danych Osobowych

Informujemy, że z dniem 25 maja 2018 roku, zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W związku z powyższym, osoby zainteresowane ofertami pracy proszone są o wysyłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych, która znajduje się poniżej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AG-MAR Engineering Iwona Zagert.” 

 


W przypadku woli udziału w projektach rekrutacyjnych Przedsiębiorstwa Wielobranżowego AG-MAR Engineering Iwona Zagert w przyszłości prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w innych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w przyszłości przez Firmę „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AG-MAR Engineering Iwona Zagert”. 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Firma „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AG-MAR Engineering Iwona Zagert” z siedzibą w Czersku Świeckim 84, 86-131 Jeżewo. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego lub nawiązania współpracy w oparciu o umowę o pracę bądź umowę cywilnoprawną zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku, o którym mowa w art. 221§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108z późn. zm.) lub jest dobrowolne w przypadku woli nawiązania współpracy w oparciu o umowę o pracę. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania) a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.