Galeria zdjęć

Awaryjna naprawa linii nn 0,4 kV w m. Dubielno, gm. Jeżewo. Pod naporem mokrego śniegu łamały się gałęzie drzew oraz same drzewa, które spadając uszkadzały linie energetyczne oraz słupy co skutkowało brakiem dostępu do prądu wielu osób.

Wykonanie przyłącza SN w ramach budowy instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w m. Trękusek, gm. Purda

Wykonanie przyłącza SN w ramach budowy instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w m. Kwiatkowo, gm. Rypin

Integracja AG-MAR 2020

Awaryjna wymiana słupa oświetleniowego Jeżewo

Budowa ul. Ogrodowej w Solcu Kujawskim

Budowa oświetlenia ulicznego osiedla w Bukowcu

Modernizacji instalacji elektrycznej w budynku byłego internatu ZSP w Nowem. Zdjęcia pochodzą z portalu tygodnika Nowe Świecie

Budowa stacji transformatorowej z wyposażeniem o mocy 1 MW dla odbioru energii produkowanej przez farmy fotowoltaiczne w miejscowości Ostrowite w powiecie bytowskim

Integracja AG-MAR Engineering 2018

Budowa kanału technologicznego dla potrzeb systemu ITS wzdłuż budowanej obwodnicy Inowrocławia-2 etap

Oświetlenie przy ul. Świeckiej w Jeżewie przy nowym ciągu rowerowo – pieszym od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej

Budowa przyłącza elektroenergetycznego SN/NN w miejscowości Trzeciewiec, gmina Dobrcz

Zniszczenia oraz naprawy w okolicach miejscowości Młynki sołectwo Rytel gdzie w 2017 r. przeszły nawałnice

Awaryjna naprawa kabli SN 15KV w głównej magistrali zasilającej osiedle Glinki w Bydgoszczy

Pomoc przy robotach ziemnych firmie GRUPA HYDRO Sp. z o.o. przy realizacji bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej na terenie byłej Szkoły Podstawowej

Iluminacje świąteczne Gmina Jeżewo 2019

Modernizacja sieci SN i NN w m. Stążki-1 etap

Wymiana linii 15 kV na linię nowego typu "greenpas" w Toruniu

Budowa stacji transformatorowej SN/NN wraz z zabudowaną teleinformatyką oraz budowa linii NN wraz ze złączami pomiarowymi. Inwestycja w miejscowości Tupadły w gminie Władysławowo

Współpraca przy powstawaniu parku maszynowego fabryki Volkswagen w m. Września

Integracja AG-MAR Engineering 2015

Przebudowa linii napowietrznej nn na kablową w miejscowości Radziejów k. Inowrocławia

Przebudowa linii średniego napięcia w miejscowości Piwnice

Budowa drogi ekspresowej S5 to bardzo duża inwestycja drogowa w którą zaangażował się również AG-MAR Engineering. 30 maja ukazał się artykuł na stronie internetowej Gazety Pomorskiej opisujący postęp prac na wszystkich odcinkach budowy w kujawsko-pomorskiem. Artykuł http://www.pomorska.pl/wiadomosci/g/droga-ekspresowa-s5-zobacz-postepy-na-wszystkich-odcinkach-w-kujawskopomorskiem-nowe-zdjecia,13126338,28603120/ . Powyższe zdjęcie przedstawia prace załogi AG-MAR Engineering i pochodzi ze strony Gazety Pomorskiej